HAPPY PLANET 1 
Workbook

Pracovní sešit poskytuje doplňující procvičovací materiály k učebnici, se kterou plně koresponduje, a veškerá cvičení odpovídají danému učivu jednotlivých lekcí. Pracovní sešit je vhodný nejen pro práci žáků s učitelem ve vyučovacích hodinách, ale i pro samostatné procvičování doma. Zadání ke cvičením je dvojjazyčné. To proto, aby žákům mohli s domácími úkoly pomoci i ti rodiče, kteří anglický jazyk ovládají velmi málo. Na konci každé lekce je zařazen sebehodnotící dotazník, který má za úkol zjistit, jak žáci dané učivo zvládli. Pracovní sešit obsahuje anglicko-český slovníček výrazů převzatých z učebnice. Slovníček je řazen po jednotlivých oddílech daných lekcí. Gramatické shrnutí je napsáno česky, aby bylo srozumitelné jak slabším žákům, tak i rodičům, kteří nemusejí mít dostatečnou znalost anglického jazyka. Na konci knihy nalezneme užitečné sady ucelených lexikálních okruhů.

ukázka pracovního sešitu 
Happy planet 1
ukázka ​pracovního sešitu 
Happy planet 2

Učení je radost..