Podmínky ochrany osobních údajů

„Nařízení GDPR“

Tyto podmínky  informují o zpracování osobních údajů, které nám zákazník poskytl nebo které zpracováváme na základě plnění objednávky.
    
1.        Základní ustanovení 
2.        Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 
3.        Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 
4.        Doba uchovávání údajů
5.        Příjemci osobních údajů (subdodavatelé Správce) 
6.        Vaše práva 
7.        Podmínky zabezpečení osobních údajů 
8.        Závěrečná ustanovení

1.        Základní ustanovení 

1.1.     Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických             osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je 
           R.F. Publications s.r.o., Šumperská 461, 788 13 Rapotín, IČO 07207557 (dále jen: „Správce“). 
1.2.     Kontaktní údaje správce jsou:
           R.F. Publications s.r.o., Šumperská 461, 788 13 Rapotín               
           e-mail: rene.frnka@seznam.cz               
           telefon: 702 367 636 
1.3.     Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou                fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor,                například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,                    fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 
1.4.     Správce pověřil zpracováním osobních údajů Mgr. Bc. Alenu Kubíčkovou.