HAPPY PLANET 1 
Teacher´s Book

Příručka pro učitele ALL in ONE je řešena velmi účelně. Jak již název napovídá, obsahuje vše v jednom svazku, tzn. Student´s Book, Workbook i Teacher´s book. Učitel tedy nemusí používat tři různé knihy, ale vystačí si pouze s jednou, kde má po ruce vše potřebné pro výuku. Kniha je napsána v českém jazyce, aby byla srozumitelná a přístupná i pro jazykově méně zkušené nebo neaprobované učitele. Na levé straně nalezne zmenšenou dvojstranu z učebnice a z pracovního sešitu. Na pravé straně potom metodické pokyny, řešení ke cvičením z učebnice, přepisy poslechů a různé tipy pro výuku. Kniha je napsána jasně, srozumitelně a pro uživatele (učitele) velmi přehledně. Orientace v ní je velmi jednoduchá.    

Student´s Book

Učebnice je zde prezentována v podobě, jakou ji mají žáci, rozdíl je pouze ve zmenšeném formátu. Nejsou zde uvedeny seznamy slovíček, které se ve studentské učebnici nacházejí na konci každé lekce.

Workbook 
Pracovní sešit koresponduje s verzí pro žáky, stejně jako Student´s Book je však ve zmenšeném formátu. Zde je navíc doplněn o klíč v podobě vyřešených cvičení.

Doplňující materiály ke kopírování s metodickými instrukcemi  
Doplňující materiály jsou vhodným doplňkem při výuce angličtiny. Každý unit má k dispozici alespoň jednu extra aktivitu, která souvisí s určitým mluvnickým jevem dané lekce a kterou lze snadno připravit a využít v hodinách. Ke každé aktivitě jsou zde zpracovány metodické instrukce, které mají za úkol vysvětlit žákům, co mají dělat.    

Testy  
Testy jsou nedílnou součástí výuky anglického jazyka. Příručka pro učitele obsahuje soubor unit testů zjišťujících nabyté znalosti žáků po každé lekci.   

Řešení testů
 
Vyplněné výsledky testů jsou pro učitele vítaným pomocníkem při opravování.

Zkrácená ukázka učitelské příručky 
ALL in ONE

ukázka Teacher´s Book 1 ukázka Teacher´s Book 2