Proč pořídit učebnici happy planet?

HAPPY PLANET má spoustu předností a inovací, které v jiných učebnicích nenajdete. Posuďte sami.

1 díl = 1 školní rok

Důležitým argumentem, proč na vaší škole pořídit právě Happy Planet je, že učivo každého z pěti dílů odpovídá délce jednoho školního roku. Odpadá tedy problém, který máme u některých jiných běžných učebnic, které jsou příliš obsáhlé a za jeden školní rok je nelze rozumně probrat. Část učiva potom přesouváme do následujícího ročníku. Tato skutečnost zbytečně zatěžuje finanční rozpočet školy, protože je potřeba mít k dispozici sadu jedné učebnice dvakrát, pro nižší i vyšší ročníky.

Zkušenosti autora z praxe

Autor učebnice Happy Planet není žádný vědecký pedagogický teoretik sídlící v nějakém vzdělávacím institutu, píšící publikace, které lze v praxi sotva použít, ale učitel s dlouholetými zkušenostmi s výukou angličtiny, který za dobu své vlastní praxe vypozoroval, jaké potřeby žáci vyžadují a jaké nedostatky se v běžných učebnicích vyskytují. Ty se pak rozhodl napravit napsáním své vlastní učebnice na míru, která by měla uspokojit i nejnáročnější žáky a učitele.

Propracovaná organizace a design knihy

Přehledná a funkčně řešená učebnice je zaměřená na snadnou orientaci v textu. K tomu napomáhají například barevně odlišené banery v záhlaví jednotlivých lekcí, symboly různých jazykových dovedností u cvičení, očíslované stopy poslechových cvičení apod. 

Kvalitní zpracování

Vazba u Happy Planet Student´s Book je lepená a šitá, papír použitý ve vnitřku učebnice je 100 g křída mat. Učitelská příručka má také lepenou a šitou vazbu, obal je v tvrdých deskách. Při běžném šetrném zacházení se u ní předpokládá dlouhá provozní životnost. Workbook má lesklý obal a vazbu sponou.

Doložka MŠMT

Učebnici byla udělena doložka MŠMT k zařazení do seznamu schválených učebnic pro základní vzdělávání.

Cena

Happy Planet má nižší pořizovací cenu než jiné běžné učebnice

(viz. ceník).

Učení je rado st...